ஆக 1 முதல் ஆசிரியர்களுக்கு செயலி மூலம் வருகை பதிவு அனைத்தும் தவறான செய்தி- அதிகாரப் பூர்வமாக எந்த அறிவிப்பும் வெளியிடவில்லை தமிழகஅரசு விளக்கம் - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Tuesday, July 26, 2022

ஆக 1 முதல் ஆசிரியர்களுக்கு செயலி மூலம் வருகை பதிவு அனைத்தும் தவறான செய்தி- அதிகாரப் பூர்வமாக எந்த அறிவிப்பும் வெளியிடவில்லை தமிழகஅரசு விளக்கம்

Fake News- ஆக 1 முதல் ஆசிரியர்களுக்கு செயலி மூலம் வருகை பதிவு அனைத்தும் தவறான செய்தி-


No comments:

Post a Comment

Post Top Ad