பள்ளி செல்லா குழந்தைகளை பள்ளிகளில் சேர்ப்பதற்கான வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் செயல்பாட்டு திட்டம் - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Tuesday, July 26, 2022

பள்ளி செல்லா குழந்தைகளை பள்ளிகளில் சேர்ப்பதற்கான வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் செயல்பாட்டு திட்டம்பள்ளி செல்லாத/ இடை நின்ற குழந்தைகளை அடையாளம் காணுதல், பள்ளிகளில் சேர்த்தல், தக்க வைத்தல் - 2022-2023 ம் ஆண்டுக்கான வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் செயல்பாட்டு திட்டம் வழங்குதல் சார்ந்து மாநில திட்ட இயக்குநரின் கடிதம்.
SPD Circular - Download here

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad