உபரிப்பணியிடங்கள் இருப்பதால் பணி நீட்டிப்பு வழங்க இயலாது - CEO Proceedings - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Saturday, July 16, 2022

உபரிப்பணியிடங்கள் இருப்பதால் பணி நீட்டிப்பு வழங்க இயலாது - CEO Proceedings

உபரிப்பணியிடங்கள் இருப்பதால் பணி நீட்டிப்பு வழங்க இயலாது - விருதுநகர் முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்!!!

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad