உயர் கல்வி, ஆலோசனைகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்கள் 12ஆம் வகுப்பு முடித்த மாணவர்களுக்கு கூட்டம் நடத்துதல் சார்ந்து மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Tuesday, August 23, 2022

உயர் கல்வி, ஆலோசனைகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்கள் 12ஆம் வகுப்பு முடித்த மாணவர்களுக்கு கூட்டம் நடத்துதல் சார்ந்து மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

Click here

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad