நூலகப் புத்தகங்களை மாணவர்களுக்கு வழங்குதல் & போட்டிகள் நடத்துதல் - கல்வித்துறை வழிகாட்டுதல் வெளியீடு. - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Wednesday, August 24, 2022

நூலகப் புத்தகங்களை மாணவர்களுக்கு வழங்குதல் & போட்டிகள் நடத்துதல் - கல்வித்துறை வழிகாட்டுதல் வெளியீடு.


பள்ளி நூலகம் சார்ந்த செயல்பாடுகள் - மாணவர்களுக்காக பரிந்துரைக்கப்படும் நூலகம் சார்ந்த செயல்பாடுகள் கொண்ட கட்டகம் போட்டிகள் நடத்தப்படவேண்டிய நாட்கள் - மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கு அறிவுரைகள் வழங்குதல் தொடர்பாக பள்ளிக்கல்வி ஆணையர் மற்றும் தொடக்க கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்.

Library Books Issued to students Instructions to all CEOs.pdf - Download here...

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad