பொறியியல் மாணவர்களுக்குப் புதிய பாடங்கள் அறிமுகம்! - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Wednesday, August 24, 2022

பொறியியல் மாணவர்களுக்குப் புதிய பாடங்கள் அறிமுகம்!

இறுதியாண்டு பொறியியல் மாணவர்களுக்குப் புதிய பாடங்களை அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் நடப்பு கல்வியாண்டு முதல் புதிய நடைமுறையைக் கொண்டுவந்துள்ளது. அதன்படி, பொறியியல் பாடத்திட்டங்கள் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல, பல்வேறு புதிய வழிமுறைகளும் தற்போது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. தொழில் நிறுவனங்களின் தேவைக்கேற்ப மாணவர்களை தயார்படுத்துதல், ஆராய்ச்சி மேற்கொள்ள ஊக்குவித்தல், தொழில் முனைவோராக உருவாக்குதல் ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு பாடத்திட்டம் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

9 புதிய பாடங்கள்

பொறியியல் படிப்பில் யோகா, ஆயுர்வேதா, சித்தா, திரைப்பட மதிப்பிடல் ,தேசிய வளர்ச்சியில் அரசியல், இலக்கிய கூறுகள் ஆகிய புதிய பாடங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. கட்டாய பாடத் தலைப்புகளில் 9 பாடங்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இத்தலைப்புகளில் ஏதேனும் 2 பாடங்களை மாணவர்கள் கட்டாயம் பயில வேண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

புதிய பாடங்கள் விவரம்

1. Introduction to Women and General studies

2. Elements of Literature

3. Film Appreciation

4. Disaster Management

5. Yoga, Ayurvedha, Siddha

6. History of Science and Technology in India

7. State Nation Building Politics in India

8. Industrial Safety

9. Political and Economic Thought for Human Society

1. Introduction to Women and General studies

2. Elements of Literature

3. Film Appreciation

4. Disaster Management

5. Yoga, Ayurvedha, Siddha

6. History of Science and Technology in India

7. State Nation Building Politics in India

8. Industrial Safety

9. Political and Economic Thought for Human Society

ஆகிய 9 தலைப்புகளில் கட்டாயம் 2 தலைப்புகளை இறுதியாண்டு பொறியியல் மாணவர்கள் தங்களின் விருப்பத்தின் அடிப்படையில் தேர்த்தெடுத்து பயில வேண்டும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad