பாடப் புத்தகத்தில் உள்ள QR CODE வீடியோக்களை Scan செய்யாமல் Laptop அல்லது Desktop-ல் நேரடியாக பார்ப்பதற்கான எளிய வழிமுறை - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Wednesday, August 17, 2022

பாடப் புத்தகத்தில் உள்ள QR CODE வீடியோக்களை Scan செய்யாமல் Laptop அல்லது Desktop-ல் நேரடியாக பார்ப்பதற்கான எளிய வழிமுறை

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad