ஆசிரியர் பயிற்றுநர்கள் 500 பேரை பட்டதாரி ஆசிரியர்களாக பணி மாறுதல் செய்வதற்கான பெயர் பட்டியல். - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Monday, September 12, 2022

ஆசிரியர் பயிற்றுநர்கள் 500 பேரை பட்டதாரி ஆசிரியர்களாக பணி மாறுதல் செய்வதற்கான பெயர் பட்டியல்.

ஆசிரியர் பயிற்றுநர்கள் 500 பேரை பட்டதாரி ஆசிரியர்களாக பணி மாறுதல் செய்வதற்கான பெயர் பட்டியல்.

பாட வாரியாக பட்டியல் வெளியீடு :

SUBJECT - NO OF BRTE

TAMIL - 22

ENGLISH - 76

MATHS - 161

SCIENCE - 200

SOCIAL - 41

TOTAL - 500

BRTE to BT Convertion September - 2022 - List Released by CoSE - Download here

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad