தமிழ்நாட்டில் தொடங்கப்பட்டுள்ள தகைசால் பள்ளிகளுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்து அரசாணை வெளியீடு. - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Monday, September 12, 2022

தமிழ்நாட்டில் தொடங்கப்பட்டுள்ள தகைசால் பள்ளிகளுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்து அரசாணை வெளியீடு.தமிழ்நாட்டில் தொடங்கப்பட்டுள்ள 28 தகைசால் பள்ளிகள் விவரம் - அரசாணை (G.O.Ms.No.149, Dated: 04-09-2022) வெளியீடு - ஒவ்வொரு பள்ளிக்கும் ரூ.6,05,08,430 ஒதுக்கீடு

Details of 28 Schools of Excellence started in Tamil Nadu - Rs.6,05,08,430 allocation for each Schools - G.O. issued

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad