தனியார் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு முகாம்! - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Sunday, September 4, 2022

தனியார் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு முகாம்!

தனியார் பள்ளிகள் நேரடியாக பங்கேற்று ஆசிரியர்களை தேர்வு செய்கிறார்கள்


WANTED TEACHERS Tamil, English, Physics, Chemistry, Maths, Botany, Zoology, Comp.Sci., Commerce, Economics, Accountancy, History, Business Maths, Hindi, Abacus,


Music, Yoga, Physical Education, D.T.Ed., B.E.,


M.Sc., B.Sc., MA., B.A., M.Com., B.Com., MCA,


BCA, D.T.Ed., M.Tech., B.Tech with B.Ed.,
or without B.Ed.,


Montessori (Experience / Fresher)


இடம் :
VELALAR VIDYALAYAA SENIOR SEC SCHOOL


MARUTHI NAGAR,THINDAL, ERODE


நாள் : 04.09.2022 SUNDAY


நேரம் : 9.00 am - 4.00pm


94425 68675,97888 29179

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad