இல்லம் தேடிக் கல்வி திட்டம் குறித்த கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழக ஆய்வு முடிவுகள்!!! - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Wednesday, September 21, 2022

இல்லம் தேடிக் கல்வி திட்டம் குறித்த கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழக ஆய்வு முடிவுகள்!!!

இல்லம் தேடிக் கல்வி திட்டத்தால் கற்றல் இடைவெளி பெரிதும் குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழக ஆய்வு முடிவு தகவல்!

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad