ஈட்டிய விடுப்பு கணக்கிடும் போது, தமிழ்நாடு விடுப்பு விதிகளின் படி செயல்படுமாறு பள்ளித் தலைமையாசிரியர்களுக்கு CEO உத்தரவு! - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Friday, September 2, 2022

ஈட்டிய விடுப்பு கணக்கிடும் போது, தமிழ்நாடு விடுப்பு விதிகளின் படி செயல்படுமாறு பள்ளித் தலைமையாசிரியர்களுக்கு CEO உத்தரவு!

ஈட்டிய விடுப்பு கணக்கிடும் போது, தமிழ்நாடு விடுப்பு விதிகள் (TNLR) 9(a) –ன் படி (அரசு விதிகளின் படி) செயல்படுமாறு கரூர் மாவட்டப் பள்ளித் தலைமையாசிரியர்களுக்கு கரூர் முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் உத்தரவு!

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad