பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தில் .Phil., முழு நேரம் / பகுதி நேரம் பயில்வதற்கான அறிவிப்பு வெளியீடு. - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Wednesday, August 4, 2021

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தில் .Phil., முழு நேரம் / பகுதி நேரம் பயில்வதற்கான அறிவிப்பு வெளியீடு.

திருச்சிராப்பள்ளி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தில் / பல்கலைக்கழக இணைப்புக் கல்லூரிகளில் 2021-2022ஆம் கல்வியாண்டில் M.Phil., முழு நேரம் / பகுதி நேரம் பயில்வதற்கான அறிவிப்பு வெளியீடு.

விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்: 29.10.2021.

M.Phil Application Form Download here...

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad