1400 ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கு 3 ஆண்டுகள் தொடர் நீட்டிப்பு செய்து ஆணை வெளியீடு. - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Friday, September 10, 2021

1400 ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கு 3 ஆண்டுகள் தொடர் நீட்டிப்பு செய்து ஆணை வெளியீடு.

பள்ளிக் கல்வி 2009-10 ஆம் கல்வியாண்டில் அனைவருக்கும் இடை நிலைக் கல்வித் திட்டத்தின்கீழ் தரமுயர்த்தப்பட்ட உயர்நிலைப் பள்ளிகளுக்கு தற்காலிகமாக தோற்றுவிக்கப்பட்ட 1200 பட்டதாரி ஆசிரியர் மற்றும் 200 உடற்கல்வி ஆசிரியர் பணியிடங்கள் என 1400 பணியிடங்களுக்கு 01.06.2021 முதல் 31.05.2024 வரை தொடர் நீட்டிப்பு செய்து ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
No comments:

Post a Comment

Post Top Ad