ஆசிரியர்களுக்கான ஐந்தாம் கட்ட ICT பயிற்சிக்கான அறிவிப்பு. - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Saturday, September 18, 2021

ஆசிரியர்களுக்கான ஐந்தாம் கட்ட ICT பயிற்சிக்கான அறிவிப்பு.

செப். 22,23,24,27,28 ஆகிய 5 நாட்கள் 5ஆம் கட்ட எளிய கணினி பயிற்சி நடைபெறும் என அறிவிப்பு.

21 அன்று பயிற்சிக்கான பள்ளியினை தேர்வு செய்யலாம்.

ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி - 2021-22 ஆம் கல்வியாண்டில் அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு இணைய வழியாக அடிப்படை கணினி பயன்படுத்துதல் , EMIS , மற்றும் Hi - Tech Lab ஆகியவற்றில் திறன் வளர் பயிற்சிக்கான ஐந்தாம் கட்ட கால அட்டவணை மாவட்டங்களுக்கு தெரிவித்தல்- சார்ந்து இயக்குநரின் செயல்முறைகள்...

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad