20 ஆண்டுகளாக பணியில் சேர்ந்த ஆசிரியர்களின் சான்றிதழ்களை ஆய்வு செய்ய உத்தரவு. - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Friday, October 1, 2021

20 ஆண்டுகளாக பணியில் சேர்ந்த ஆசிரியர்களின் சான்றிதழ்களை ஆய்வு செய்ய உத்தரவு.

போலி சான்றிதழில் ஆசிரியர் பணி ஆவணங்கள் ஆய்வுக்கு உத்தரவு அனைத்து மாவட்டங்களிலும் , 20 ஆண்டுகளாக பணியில் சேர்ந்த ஆசிரியர்களின் சான்றிதழ்களை ஆய்வு செய்ய உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.


No comments:

Post a Comment

Post Top Ad