அரசுப் பள்ளிகளில் கழிப்பறைகள் பராமரித்தல் தொடர்பாக பள்ளிக்கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்! - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Friday, October 22, 2021

அரசுப் பள்ளிகளில் கழிப்பறைகள் பராமரித்தல் தொடர்பாக பள்ளிக்கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!

அரசுப் பள்ளிகளில் கழிப்பறைகள் பராமரித்தல் தொடர்பாக பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad