ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தல்-பூர்த்தி செய்யப்பெற்ற வாக்குச்சீட்டு கணக்கு -மாதிரிப் படிவம் - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Tuesday, October 5, 2021

ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தல்-பூர்த்தி செய்யப்பெற்ற வாக்குச்சீட்டு கணக்கு -மாதிரிப் படிவம்


2. ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்-2 வாக்குச்சீட்டு கணக்கு மாதிரிப் படிவம்

3. ஊராட்சித் தலைவர் – வாக்குச்சீட்டு கணக்கு மாதிரிப் படிவம்

4. ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் – வாக்குச்சீட்டு கணக்கு மாதிரிப் படிவம்

5. மாவட்ட வார்டு உறுப்பினர் – வாக்குச்சீட்டு கணக்கு மாதிரிப் படிவம்

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad