தேவேந்திர குல வேளாளர் என EMIS ல் திருத்தம் செய்து புதுப்பிக்க பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Thursday, October 14, 2021

தேவேந்திர குல வேளாளர் என EMIS ல் திருத்தம் செய்து புதுப்பிக்க பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு

காலாடி, குடும்பன், பள்ளன், பண்ணாடி மற்றும் வாதிரியான் ஆகிய இனங்களை ஒன்றாக இணைத்து ஒரே பெயரில் தேவேந்திர குல வேளாளர் என EMIS ல் திருத்தம் செய்து புதுப்பிக்க பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு.

Click here

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad